Geen sectorakkoord voor notarisbedienden

20/12/2023 | FR / NL

Zoals jullie weten, was er vrijwel geen onderhandelingsmarge met een loonnorm die voor 2023-2024 nul was. Het was dus niet mogelijk om loonsverhogingen te vragen, de enige mogelijkheid was een koopkrachtpremie die op sector- of bedrijfsniveau moest worden overeengekomen. De toekenningsvoorwaarden waren gebaseerd op de winst van het bedrijf. 

We hebben verschillende onderhandelingsvergaderingen gehad. De werkgeversfederatie was niet te vinden voor een premie op sectorniveau. Volgens hen is de situatie in de sector niet gunstig genoeg voor een sectorpremie (daling van het aantal vastgoedtransacties, lagere tarifering voor bepaalde aktes...). Toch waren ze zich er terdege van bewust dat elk notariskantoor vrij was om een premie te voorzien. Ze spraken ook de wil uit om een cao over SWT te sluiten met een verhoging van 50% tot 60% van de werkloosheidstoeslag, evenals een cao over tijdskrediet.

Omdat het ACV geen mandaat had om cao’s te ondertekenen zonder dat daarin een koopkrachtpremie op sectorniveau was voorzien, kon geen van deze cao’s op sectoraal vlak ondertekend worden. 

We betreuren dit echt enorm. We hadden op zijn minst deze cao’s willen ondertekenen zodat de bedienden die dat willen ook daadwerkelijk SWT of tijdskrediet zouden kunnen nemen. 

Als je hierover vragen hebt, neem dan gerust contact op met je gewestelijke afdeling of secretaris.

 

We wensen jullie ondanks alles toch prettige feestdagen en hopen dat de volgende onderhandelingen positiever zullen uitdraaien!

 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11