Deeltijds werken – Waar je zeker op moet letten!

01/01/2021 | FR / NL

Je zocht een voltijdse baan, maar bij gebrek daaraan heb je dan maar een deeltijdse job aanvaardt. Je bent met andere woorden een onvrijwillig deeltijds werknemer.

In dat geval kan je wel het behoud van een aantal rechten opeisen! 

Voordelen van het behoud van rechten?

Als je deeltijds werkt worden bepaalde sociale zekerheidsrechten (werkloosheid, pensioen) berekend in verhouding tot je arbeidstijd.

Maar als je onvrijwillig deeltijds werkt met behoud van rechten en je verliest je baan, dan word je gelijkgesteld met een voltijdse (als je aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden voldoet) en ontvang je een voltijdse werkloosheidsuitkering als je door je werkgever ontslagen werd. Dit geldt eveneens voor de berekening van je loopbaanjaren voor je pensioen.

Hoe je rechten doen gelden?

Opgepast: dit is geen automatisme! Je moet dit aanvragen bij de werkloosheidsdienst van het ABVV uiterlijk binnen de twee maanden na je indiensttreding. 

Welke modaliteiten?

Je moet je werkgever (schriftelijk) informeren dat je voltijds wenst te werken. Als dit niet onmiddellijk mogelijk is, dan blijf je werkzoekende voor een voltijdse baan. Je moet tevens ingaan op de uitnodigingen die je kan krijgen van de VDAB, ACTIRIS of de RVA. Zij kunnen je immers werkaanbiedingen toesturen die aan je (voltijds) profiel beantwoorden. Antwoord steeds op die uitnodigingen, want anders verlies je onherroepelijk je rechten.

 En wat als je geen aanvraag doet voor het behoud van rechten?

Dan word je niet "automatisch" gelijkgesteld met een voltijdse werkloze.

Je rechten op een pensioen zullen berekend worden op je deeltijds werk. Met andere woorden, er zullen MINDER gelijkgestelde periodes meegeteld worden. En je zult dus minder snel aan je aantal gewerkte jaren komen.

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je eventueel ook een inkomensgarantie-uitkering (werkloosheidstoeslag) krijgen. 

Je werkt voltijds en je wil minder werken 

Gebruik dan eerst je rechten op ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking voor zieke familieleden en tijdskrediet. Als je “vrijwillig deeltijds” gaat werken, verlies je veel sociale rechten bij werkloosheid, ziekte en pensioen. 

Het is zeker af te raden om minder dan 1/3de te werken 

Je kan dan immers geen bijkomende werkloosheidsuitkeringen krijgen. En je hebt voor de jaren dat je minder dan 1/3de werkt geen (proportioneel) recht op het minimumpensioen. De jaren dat je minder dan 1/3de werkt, tellen ook niet mee om aan je aantal loopbaanjaren te geraken om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Bovendien verlies je je recht op volledige werkloosheidsuitkeringen indien je terug volledig werkloos zou vallen (behalve in een beperkt aantal uitzonderingen).

 

Meer weten? 

Heb je nog vragen? Heb je advies nodig?

Contacteer zonder aarzelen je vakbondsvertegenwoordigr van de BBTK BHV.

Of neem contact op met je ABVV-kantoor voor je huidige status en voor alle informatie die je nodig hebt over deeltijds werk: 

Meer informatie vindt u ook hieronder in de brochure van het ABVV “Deeltijds werken: rechten en valkuilen” met alles wat u moet weten over deeltijdwerk, arbeidstijdverkorting, inkomensgarantieuitkering, ouderschapsverlof en tijdskrediet.


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11