Pc 130 (labeur): een akkoord voor jouw sector

01/02/2022 | FR / NL

Goed nieuws voor wie in paritair comité 130 (labeur) werkt! Er is een sectoraal akkoord. Lees hier wat dat voor jou betekent.  

Koopkracht

 • Een verhoging van de reële en minimumlonen vanaf 1 januari 2022 met 0,4%. Dit is de maximale invulling van de loonnorm uit het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2021-2022. We blijven ons verzetten tegen de onrechtvaardige loonnormwet zodat er vrije loononderhandelingen kunnen plaatsvinden;
 • Een coronapremie (consumptiecheques) van € 125 voor iedereen in dienst op 01/12/2021.

Eindeloopbaan & tijdskrediet

 • We hebben ingetekend op de kader – cao’s Landingsbanen:
  • SWT: lange loopbaan en zwaar beroep
  • Landingsbanen: de mogelijkheid om halftijds of 4/5de te werken vanaf 55 jaar (voor wie aan de voorwaarden voldoet).

Vorming & opleiding

 • Een collectieve verhoging naar 3 opleidingsdagen per VTE (voltijds equivalent);
 • Een opleidingsplan in je bedrijf moet ondertekend worden door een overlegorgaan (OR, CPBW of SD).

Syndicale premie  

De syndicale premie zal stijgen met €10 vanaf de uitbetaling in 2023 voor alle werknemers. Dus zowel voor actieven, SWT’ers als werklozen.  

Werkbaar werk

Een engagementsverklaring om bedrijven te motiveren een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers (45+) op te maken (cao 104).  

Vervoerskosten

 • Een verhoging van de fietsvergoeding naar € 0,15/km heen en terug vanaf 1 januari 2022 (met een maximum van 40 km per werkdag);
 • Voor gemotoriseerd privé-vervoer zal er een terugbetaling vanaf de 1ste km zijn.

Outplacement  

Verlenging van de bestaande cao Outplacement (verkort traject) voor onbepaalde duur.  

Eindejaarspremie

 • Gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht corona (maximum 50 dagen) voor 2021;
 • Ook wie zelf ontslag neemt heeft nu recht op een eindejaarspremie als er tenminste 3 jaar anciënniteit is.

Tijdelijke werkloosheid  

Volledige economische werkloosheid voor een maximum van 2 opeenvolgende weken + 1 verplichte werkweek.  

Niet-opgenomen sectorale vakantiedagen

Niet-opgenomen sectorale vakantiedagen worden vanaf nu bij uitdiensttreding gewoon uitbetaald.  

Heb je vragen? Aarzel niet en spreek jouw BBTK-afgevaardigden aan of neem contact op met je lokale afdeling!


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11

contact.faxNumber

+32 2 519 72 80