candidate.card.title

candidate.card.description

Makro: stop de marteling

21/11/2022 | FR / NL

In het dossier Makro zijn de eerste slachtoffers de werknemers. En dat op meerdere vlakken. Het gemeenschappelijk vakbondsfront klaagt de dramatische situatie die aan de gang is aan.

Financieel

Ze weten niet wat morgen zal brengen. Wordt hun winkel of afdeling overgenomen? Hebben ze zelf een kans om weer aangenomen te worden? Wat zullen de criteria zijn? Op welke voorwaarden? Zullen ze zich zelf ook moeten afprijzen zoals de voorraden in de winkels? 

Moreel

Deze mensen zijn getekend door de vele jaren dat hen een schuldgevoel werd aangepraat, moe van de vele beloftes van herstel met mislukte plannen, uitgeput door jaren van verplichte aanpassing, zowel professioneel als door de opgelegde polyvalentie.

Loyaal

Vanaf het begin van de procedure hebben de gerechtsmandatarissen ons laten weten dat het sociale criterium een prioriteit zal zijn bij hun keuze. Daartoe moesten zij voortdurend communiceren met de werknemersvertegenwoordigers. Ze lieten de vakbondsmensen die aan de vergaderingen zouden deelnemen zelfs een vertrouwelijkheidscharter ondertekenen.

Moeten we daarmee lachen of huilen? Vertrouwelijkheid was niet nodig want ze verschaffen zelf informatie aan de pers. Op die manier ontnemen ze hun zogenaamde “bevoorrechte” gesprekspartners alle geloofwaardigheid. De werknemers verliezen het vertrouwen in hun vertegenwoordigers terwijl die hen wel nog moeten blijven bijstaan in de nog komende beproevingen.

Wat met het huidige management?

Een sociale dialoog die beperkt is tot het strikte minimum zonder enige verwijzing naar de lopende PGR. Een CEO die zich kandidaat verklaart om het meest winstgevende deel van de koek over te nemen, hoewel hij aan de basis ligt van de commerciële plannen die het imago van Makro enkel hebben geschaad.

Snel 

We moeten snel duidelijkheid krijgen over de kandidaturen en de gesprekken in de achterkamertjes. De gedelegeerd rechter moet de gerechtsmandatarissen snel en krachtdadig herinneren aan de strenge deontologische code in een dossier waarbij meer dan 2.000 werknemers op nationaal niveau betrokken zijn. Het is tijd dat de mens weer centraal komt te staan in het debat. 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11