Een sectorakkoord voor pc 306 van de verzekeringen

05/12/2023 | FR / NL

Na heel wat onderhandelingsrondes hebben we eindelijk een akkoord bereikt.

Hebben we reden om victorie te kraaien? Nee, in de context van de loonnorm van 0% was er niet veel mogelijk.

Enkel een netto resultaatsgebonden koopkrachtpremie was toegestaan.

Aanvankelijk weigerden de werkgevers een koopkrachtpremie voor de hele sector te aanvaarden en wilden ze de onderhandelingen hierover overlaten aan de individuele bedrijven. Uiteindelijk hebben we na veel aandringen een koopkrachtpremie voor 2023 verkregen op basis van een suppletief sectoraal rooster. Dit betekent dat er in het bedrijf tot 7/12/2023 een akkoord kan worden gesloten over een gunstiger premie en dat zo niet de voorwaarden van het rooster van toepassing zijn.

Winst%

 

Bedrag
100750 
50500
45
40400
35
30300
25
20200
15
10100
5
00

 

• Referteperiode: 2017 - 2021 vs 2022
• Belgium GAAP (≠IFRS)
• Code resultatenrekening: 710 636
• Cijfers NBB 

Andere punten in het akkoord:

  1. Concretisering van het individueel recht op opleiding: 4 dagen in 2023 en 5 dagen in 2024
  2. Tijdskrediet vanaf 55 jaar (½de en 1/5de tijd) met RVA-vergoeding
  3. Eveneens vanaf 50 jaar mits 28 jaar loopbaan, zonder uitkering 
  4. SWT vanaf 60 jaar, mits een loopbaan van 40 jaar + vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 
  5. Verlenging van de cao outplacement
  6. Verlenging van de cao werkzekerheid
  7. Er zal een proefproject voor een 4-dagenweek worden uitgevoerd, met een evaluatie van deze regeling gepland in december 2024
  8. Begeleiding burn-out/psychosociale risico's - FEDRIS-project, dat begeleidingstrajecten organiseert voor werknemers die een burn-out dreigen te krijgen of hebben, en waarbij verzekeringsmaatschappijen zich kunnen aansluiten.
  9. Recht op deconnectie: er werd een suppletieve cao gesloten voor bedrijven die nog geen akkoord hebben over dit onderwerp, uiterlijk op 1 januari 2024.

Neem gerust contact op met jullie afgevaardigden voor meer info.


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11