candidate.card.title

candidate.card.description

Geen indexeringen in het paritair comité 336: de BBTK blijft druk zetten

17/10/2022 | FR / NL

Je zult het ongetwijfeld al gemerkt hebben: de prijzen voor gas, elektriciteit, brandstof, maar ook je boodschappen swingen de pan uit.

Om de stijgende prijzen op te vangen, hebben we in ons land de automatische indexering van de lonen en uitkeringen. Dit is een correctie op de levensduurte zodat je elke maand ongeveer evenveel kan kopen, ook als de prijzen stijgen. Dat is nu belangrijker dan ooit want de inflatie gaat boven de 10%. Let op: werkgevers verkopen dit graag als een loonsverhoging, maar dat klopt niet. Het is een broodnodige aanpassing van je loon om de daling van je koopkracht te beperken. Je moet het zien als een soort inhaalbeweging want je kan niet méér kopen.

99% van de Belgische werknemers kan rekenen op de automatische indexering dankzij sectorale regelingen of via bedrijfsakkoorden. In jouw paritair comité 336 is er echter nog geen regeling. Je kan niet rekenen op de index. Er zijn in België zo’n 400.000 werknemers die in dezelfde situatie zitten.

Wat betekent dit concreet?

Wanneer jouw loon hoger is dan het minimumloon (dat sectoraal bepaald is) heb je geen recht op de indexering.
Dankzij het ABVV en de federale regelingen wordt het interprofessionele minimumloon (dat momenteel € 1.842,28 bruto bedraagt) wél geïndexeerd.

De BBTK is je niet vergeten. We willen ook een automatische indexering in jouw paritair comité 336.

Dit kan voor ons bij voorkeur via een cao die in het paritair comité wordt afgesproken en de indexering regelt, ofwel via een cao in de nationale arbeidsraad. Dankzij onze niet-aflatende eis beweegt er nu ook wat langs politieke zijde. Vooruit heeft een wetsvoorstel klaar waarin wordt voorzien dat de lonen in een paritair comité zonder sectorale regeling, gekoppeld worden aan de spilindex. Dat wil zeggen dat elke keer dat het leven 2% duurder wordt, je loon 2% zal stijgen. Als de werkgevers blijven weigeren om dit via het sociaal overleg te regelen, is een wettelijke verplichting een alternatieve mogelijkheid. Wij verkiezen wel altijd om loonafspraken via het sociaal overleg te regelen. Wij roepen de werkgevers dus op hun verantwoordelijkheid te nemen.

Heb je ondertussen nog vragen over de index, of heb je nog andere vragen of opmerkingen? Aarzel niet om je BBTK-delegees of je lokale BBTK-afdeling te contacteren. Je kan ons ook op Facebook terugvinden op de pagina ‘BBTK’ voor het laatste nieuws uit je sector. Je vindt ook een brochure over de index terug op onze website https://www.bbtk.org

Samen sterk!

 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11