OPROEP TOT DE STAKING VAN 9 NOVEMBER!

03/11/2022 | FR / NL

ONZE LOONSVERHOGINGEN GEBLOKKEERD GEDURENDE MEERDERE JAREN. DIT IS GEEN FICTIE...

Iedereen maakt zich vandaag zorgen, en dat is heel normaal, over zijn koopkracht, omwille van de verschrikkelijke prijsstijgingen van energie en consumptiegoederen (levensmiddelen).

Gaan we ons nog kunnen verwarmen en de voorschotfacturen voor gas en elektriciteit kunnen betalen, die maal drie of maal vier zijn gegaan? Dit is waar we vandaag het meest angst voor hebben, onze voornaamste bekommernis. De regering heeft weliswaar maatregelen genomen voor de korte termijn .... BTW van 6%, premie van 200 euro. 

Dat is heel goed, maar op lange termijn is er geen enkele zekerheid. En vooral, als het gaat om onze toekomstige koopkracht wordt ons met deze noodmaatregelen slechts zand in de ogen gestrooid.

Want wat onze koopkracht betreft is het zo dat zelfs als de crisis van de energieprijzen tot bedaren komt, wat wij allemaal hopen, er toch het risico bestaat dat onze lonen voor de komende 4 of zelfs 6 jaar geblokkeerd worden. De oorzaak: de berekening van de loonmarge vastgesteld in de beruchte ‘Wet van 96’ om loonsverhogingen mogelijk te maken om de 2 jaar in de sectoren en de bedrijven. Naar verluidt zou deze marge echter niet nul procent bedragen, maar min 5,9%.

Hiervan uitgaande zullen we niet enkel in 2023-2024 niets aan loonsverhoging kunnen onderhandelen, maar zal de blokkering zeker doorzetten in 2025-2026 en misschien ook volledig of gedeeltelijk in 2027-2028. 

Algemene staking 9 november

Dit is uiteraard totaal ONAANVAARD-BAAR. Daarbij komt nog dat deze in de Wet van 96 opgenomen maatregel onrechtvaardig is omdat hij helemaal geen rekening houdt met de situaties op het terrein in de verschillende sectoren en bedrijven. Natuurlijk lijden veel bedrijven onder de enorme inflatie met een indexering van de lonen (gemiddeld 10% op 1 jaar tijd) en de explosie van de energiekosten. Andere bedrijven lijden echter helemaal niet, want zij kunnen de prijzen afwentelen op hun klanten of op de markt. En dan zijn er nog diegenen met superopbrengsten, met schandalige winsten en dividenduitkeringen.

Maar de door de regering verleende steunmaatregelen zijn lineair en gelden voor alle bedrijven... of ze nu noodlijdend zijn of niet. Dit is niet normaal!

En voor de mogelijke verhogingen voor de werknemers is het neen over de hele lijn, ook in de bedrijven waar, zoals bekendgemaakt door de Nationale Bank, de winsten nog nooit zo hoog zijn geweest (met name in de industrie).

Bijgevolg moeten wij ons verzetten tegen het scenario dat momenteel op tafel ligt en dat erop gericht is om onze lonen gedurende jaren te blokkeren met alle negatieve gevolgen van dien voor onze huidige en toekomstige koopkracht.

Wij moeten en kunnen de zaken veranderen, maar om dit te kunnen doen, moeten we ons mobiliseren en een succes maken van de algemene stakingsdag van 9 november aanstaande.

Want laten we nooit vergeten dat we alleen samen sterk zijn!

________________________

Jullie vinden ons pamflet in bijlage. 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11

contact.faxNumber

+32 2 519 72 80