candidate.card.title

candidate.card.description

Pc 339 (sociale huisvesting) | Akkoord rond het recht op deconnectie/onbereikbaarheid

04/04/2023

Het recht op deconnectie is het recht om na je werkuren niet gestoord te worden door het werk. Voor het mentaal welzijn en de balans tussen het werk- en het privéleven van de werknemers is het dan ook belangrijk dat dit recht voldoende gewaarborgd kan worden. BBTK sloot dan ook een sectoraal akkoord met de werkgevers in de sociale huisvestings-sector om het recht op deconnectie te verankeren. 

Concreet betekent dit dat je het recht hebt om niet ingelogd te zijn op professionele digitale tools buiten de werkuren. Zo wordt er van jou bijvoorbeeld niet verwacht dat je na je uren je mails leest of er op antwoordt en kan je ook geen nadeel ondervinden als je na de uren niet bereikbaar bent. Er wordt ook van jou als werknemer verwacht dat jij zelf geen (professioneel) contact opneemt met je collega’s na de werkuren en dat je verlofperiodes goed voorbereid door collega’s op de hoogte te brengen en indien nodig taken door te geven aan back-ups. Hierin wordt je uiteraard ondersteund door je leidinggevende. Er wordt daarnaast vanuit de sector aanbevolen om per team/afdeling de discussie aan te gaan zodat het recht op deconnectie aansluit bij de professionele nood en zoveel mogelijk gewaarborgd kan worden.

In uitzonderlijke gevallen kunnen werknemers wel gecontacteerd worden buiten de uren: 

  • Dit is zo voor werknemers met een kritieke functie;
  • Voor gevallen waar vooraf een overeenkomst over is gesloten met de werkgever;
  • En bij overmacht of bij een noodsituatie die onmiddellijk handelen vereist.

Het akkoord legt je werkgever ook enkele verplichtingen op. Zo moet hij een analyse maken van het risico op overconnectie en is hij ook verantwoordelijk voor de preventie van overconnectie. Om overconnectie te voorkomen organiseert je werkgever bijvoorbeeld regelmatig informatie- en bewustwordingsacties voor managers en werknemers en de actuele situatie binnen je organisatie zal ook jaarlijks geëvalueerd worden door je vakbondsafgevaardigden in het sociaal overleg.

Nog vragen of opmerkingen? Aarzel niet om je BBTK-delegees of lokale BBTK-afdeling te contacteren. 

Nog geen lid? Op onze website vind je een lidmaatschapsformulier. 

Volg ons zeker ook op Facebook voor het laatste nieuws uit je sector op de pagina ‘ABVV social profit'. 

Samen sterk!


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11